Παρασκευή
19 Οκτωβρίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση του "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ"

12 Ιουνίου 18 - RE+D magazine
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση του

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στην: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Σύμφωνα με αυτήν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων και μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού που ισχύει για κάθε περιφέρεια. Για τις αιτήσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας ή ακύρωσης και επανακαταχώρησής τους έως 30/06/2018, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης των ορίων του προυπολογισμου κάθε περιφέρειας. Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν του προϋπολογισμού που προβλέπεται για κάθε περιφέρεια για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης λαμβάνουν αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής και τίθενται σε σειρά προτεραιότητας. 
 
Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία περιφέρεια. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής.
 
 Εντός του ανωτέρω διαστήματος των 75 ημερών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τυχόν διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να “θέσει” την αίτηση σε κατάσταση “προς υπαγωγή” χωρίς τη λήψη δανείου.
 
Εάν απορριφθεί η αίτηση του δανείου και ο ενδιαφερόμενος υποβάλει εκ νέου αίτηση σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται και ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Ποσά που θα προκύψουν από τυχόν μη υλοποίηση ή μερική υλοποίηση αιτήσεων για τις οποίες είχαν δεσμευτεί πόροι, καθώς και τυχόν πρόσθετοι πόροι του προγράμματος διατίθενται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με βάση τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής. Για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτήσεων ο Δικαιούχος αποδεσμεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχετικά ποσά. 

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas