Παρασκευή
10 Ιουλίου 2020
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η πραγματική συνεισφορά της ΕΤΑΔ στο Δημόσιο

18 Ιουνίου 14 - RE+D Magazine
Η πραγματική συνεισφορά της ΕΤΑΔ στο Δημόσιο

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί εσόδων του Δημοσίου από την ΕΤΑΔ καθώς και για την κερδοφορία της, διευκρινίζονται τα εξής:

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί εσόδων του Δημοσίου από την ΕΤΑΔ καθώς και για την κερδοφορία της, διευκρινίζονται τα εξής:

Στον συγκεκριμένο πίνακα, που αποστάλθηκε από το ΥΠΟΙΚ ως απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή, δεν αναφέρονται τα έσοδα της ΕΤΑΔ, αλλά μόνο τα έσοδα που αποδόθηκαν στο Δημόσιο από την ΚΕΔ (108,90€), στην οποία αντιστοιχεί ο αναγραφόμενος κωδικός ΚΑΕ 2547.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΑΔ απορρόφησε την ΚΕΔ το 2012, οπότε και υπήχθη στην αρμοδιότητα και εποπτεία του ΥΠΟΙΚ.
 
Η σημερινή ΕΤΑΔ Α.Ε. αποτελείται από τις εξής τρεις εταιρείες:
1) Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΤΑ),
2) Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) και
3) Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
 
Η ΕΤΑΔ για το διάστημα 2004-2013:
έχει εισπράξει για λογαριασμό του Δημοσίου από μισθώματα και εκποιήσεις δημοσίων ακινήτων, 96 εκ. ευρώ περίπου.
έχει έσοδα από τη διαχείριση και την αξιοποίηση των τουριστικών και ολυμπιακών ακινήτων 611 εκ. ευρώ.
 
Επίσης, έχει ήδη αποδώσει στο Δημόσιο μερίσματα 5,8 εκ. ευρώ, ενώ αναμένεται να καταβάλλει επιπλέον 14,4 εκ. ευρώ.
Παράλληλα, έχει καταβάλει και φόρους για το ίδιο διάστημα συνολικά 81,2 εκ. ευρώ.
Όσον αφορά στη βιωσιμότητα της ΕΤΑΔ, διευκρινίζεται ότι, το σύνολο των λειτουργικών αποτελεσμάτων της εταιρείας προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) για το ίδιο χρονικό διάστημα (2004-2013) ανέρχεται σε 278, 5 εκ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει πως η ΕΤΑΔ δεν είναι από τη λειτουργία της ζημιογόνα, αλλά πως η ζημία είναι καθαρά λογιστική.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των ζημιών που παρουσιάζει η Εταιρεία οφείλεται στην υποτίμηση της αξίας των ακινήτων που διαχειρίζεται και όχι στην υστέρηση των εσόδων της έναντι των εξόδων, καθώς η ΕΤΑΔ δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις τις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα οποία επιβάλλουν την ετήσια αποτίμηση σε εύλογη αξία των ακινήτων της Εταιρείας. Τo 2011 η αξία των ακινήτων της εταιρείας μειώθηκε κατά 58 εκ. ευρώ και το 2012 κατά 174 εκ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στη γενικότερη πτωτική πορεία των τιμών της αγοράς των ακινήτων.
Ανάλογες ήταν οι ζημίες που κατέγραψαν και οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου που ασχολούνται με την διαχείριση ακινήτων.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas