Σάββατο
17 Μαρτίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε περίοδο κρίσης;Αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης

27 Απριλίου 12 - RE+D Magazine

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει φέρει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων ακόμα και μεγάλων, σε αρκετά δυσμενή θέση, ενώ πολλές εταιρείες, τοπικές αλλά και διεθνείς, προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων. Η Κύπρος δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη με αρκετές επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα των τραπεζών και των ακινήτων, να έχουν δεχτεί σημαντικά πλήγματα.

Οι δυσκολίες, όμως, που έχει επιφέρει η κρίση μπορούν να αντιμετωπισθούν με σημαντικά νομικά και φορολογικά εργαλεία όπως οι συγχωνεύσεις, αναδιοργανώσεις, εξαγορές και κοινοπραξίες. Εταιρείες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας ακόμα και εταιρείες που προσπαθούν για την επιβίωση τους μπορούν να εκμεταλλευθούν την καλύτερη πιθανή αποδοτικότητα των φόρων με εσωτερικές αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ήδη έχει παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση εταιρειών που μελετούν και προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συγχώνευση και εξαγορά εταιρειών στοχεύει γενικώς στην ένωση εταιρειών για την δημιουργία μίας πιο ισχυρής και σταθερής εταιρείας, ενώ σωστός σχεδιασμός μπορεί να φέρει πολύ επιθυμητά αποτελέσματα όπως την μείωση κινδύνου και φορολογίας. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για σχέδια επέκτασης μίας επιχείρησης σε νέες αγορές, με νέες προοπτικές, ενώ εσωτερικές αναδιοργανώσεις μπορούν να αναδιαρθρώσουν τις εσωτερικές δραστηριότητες μίας επιχειρήσεις για καλύτερη αποδοτικότητα και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει και μία κοινοπραξία.

Η δημιουργία μίας κοινοπραξίας μπορεί να μετατρέψει ένα δύσκολο, από οικονομικής φύσης, έργο εφικτό αφού με την κοινοπραξία η χρηματοδότηση μπορεί να διαιρεθεί μεταξύ ανεξάρτητων μερών και η υλοποίηση του έργου να γίνει πραγματικότητα. Μία κοινοπραξία μπορεί, επίσης, να είναι ευέλικτη και να αντιμετωπίσει περίπλοκες ρυθμίσεις χρηματοδότησης είτε μέσω μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω δανείων.
Συγκεκριμένα, με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συγχωνεύσεων και με ευνοϊκή φορολογική υποδομή η Κύπρος έχει γίνει σημαντικός προορισμός στην διεξαγωγή αναδιοργανώσεων και εξαγορών. Επιπρόσθετα οι αναδιοργανώσεις εταιρειών μπορούν να γίνουν με σημαντικά μειωμένες φορολογικές συνέπειες, όπως οι αναδιοργανώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, φορολογική εξαίρεση σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από μεταφορά ακίνητης περιουσίας λόγω αναδιοργάνωσης κ.ά.

Η Eurofast μπορεί να προσφέρει τόσο φορολογική όσο και νομική συμβουλή αλλά και καθοδήγηση σε θέματα συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινοπραξιών, τόσο σε τοπικό αλλά και διεθνή επίπεδο μέσω των γραφείων μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και του εξαιρετικού μας δικτύου από εξωτερικούς συνεργάτες.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas