Δευτέρα
19 Μαρτίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ολοκληρώνεται η αγορά ακινήτου από τη Trastor

06 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Ολοκληρώνεται η αγορά ακινήτου από τη Trastor

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

NAI Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

PROPRIUS

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Solum Property Solutions

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Να δοθεί ειδική άδεια για την απόκτηση από την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και έναντι τιμήματος 692.900 ευρώ, ποσοστού 8,20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί σειράς οριζόντιων ιδιοκτησιών, αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της TRASTOR.

 

Στο ίδιο ακίνητο η εταιρεία είχε ανακηρχθεί τον περασμένο Ιούλιο πλειοδότρια σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που διοργανώθηκε από την Εθνική Leasing με προσφερόμενο τίμημα που ανήλθε σε 8.450.000 ευρώ.

Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο (πολυκατάστημα), αποτελούμενο από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, οκτώ (8) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα, με αποκατάσταση της διατηρητέας όψης του, συνολικής επιφάνειας 2.322,74 τμ, επί οικοπέδου 302,20 τμ 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.790.810 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης "Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999 όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί ακινήτου" για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε να δοθεί ειδική άδεια για την απόκτηση από την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και έναντι τιμήματος 692.900 Ευρώ, ποσοστού 8,20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί των ακόλουθων οριζόντιων ιδιοκτησιών, ήτοι σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αυτών:

- της (Υ-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου υπογείου, επιφανείας 211,54 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/02

- της (Υ-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου υπογείου, επιφανείας 211,54 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/01

- της (0.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου, επιφανείας 211,54 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/03

- της (1.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, επιφανείας 150,89 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/04

- της (2.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου, επιφανείας 194,60 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/05

- της (3.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του τρίτου ορόφου, επιφανείας 143,35 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/06

- της (4.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του τετάρτου ορόφου, επιφανείας 150,89 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/08

- της (5.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 150,89 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/10

-  της (6.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του έκτου ορόφου, επιφανείας 150,89 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/11

- της (7.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του εβδόμου ορόφου, επιφανείας 148,50 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/12 και

- της (8.1) οριζόντιας ιδιοκτησίας του ογδόου ορόφου, επιφανείας 148,50 τ.μ με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002/00/13,

οι οποίες αποτελούν το σύνολο ενός κτιρίου και περιλαμβάνει δύο (2) υπόγεια, ισόγειο και οκτώ (8) ορόφους πάνω από το ισόγειο, κτισμένου σε οικόπεδο 302,20 τ.μ, με ΚΑΕΚ 19 044 23 01 002 /0/0, στην οδό Τσιμισκή 64 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν αποτιμηθεί από τις εταιρείες "ΑΞΙΕΣ Α.Ε." και "PROPRIUS M.E.Π.Ε", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

Η ως άνω απόφαση για τη λήψη της οποίας απαιτείτο πλειοψηφία 75% των εκπροσωπούμενων ψήφων, εξαιρουμένης της μετόχου Τράπεζα Πειραιώς η οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί του θέματος αυτού, ελήφθη με ποσοστό 100,00% αυτών και πιο αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.003.007
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,01%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.003.007, κατά: 0, παρών: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων, εξαιρουμένης της μετόχου Τράπεζα Πειραιώς: 100%

    

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas