Πέμπτη
24 Μαΐου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στα €1,9 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα της Trastor το α' εξάμηνο

28 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Στα €1,9 εκατ. τα έσοδα από μισθώματα της Trastor το α' εξάμηνο

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Στα 1,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου Trastor, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως και στο πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

 

Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 53,12%, κυρίως, λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, η οποία είχε βαρύνει το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ο όμιλος, για το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, ύψους 281 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου αποτιμήθηκε, την 30.06.2017, στα 66 εκατ. ευρώ έναντι 60 εκατ. ευρώ, την 31.12.2016, σε συνέχεια απόκτησης νέων επενδυτικών ακινήτων από την εταιρεία. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, την 30.06.2017, ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ της 31.12.2016. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των διαθεσίμων οφείλεται, κυρίως, στην ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, την 30.06.2017, ανήλθαν στα 5,17 εκατ. ευρώ έναντι 5,28 εκατ. ευρώ, την 31.12.2016.

Η μετοχή της Trastor, στις 30.06.2017, διαπραγματευόταν προς 0,833 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση (discount) της τάξης του 15,52% σε σχέση με την εσωτερική της αξία.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas