27 Μαΐου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στις €426.000 τα καθαρά κέρδη της Briq Properties στο εξάμηνο

08 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Στις €426.000 τα καθαρά κέρδη της Briq Properties στο εξάμηνο

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε

Oργανισμός - ΕΛΛΑΔΑ

NAI Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Καθαρά κέρδη €426.000 παρουσίασε η BriQ Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

 

Ειδικότερα, τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζονται ακολούθως:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €944.000, τα κέρδη προ τόκων, φόρων  και αποσβέσεων (EBITDA) σε €507.000, τα κέρδη προ φόρων σε €531.000 και τα κέρδη μετά από φόρους σε €426.000. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ύψους € 125 χιλιάδων. 

Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

i. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio): 9,29x

ii. Δείκτης Μόχλευσης / Δάνεια προς επενδύσεις (L.T.V.): 0%

iii. Κεφάλαια από την Λειτουργία (F.F.O): €541 χιλιάδες

Την 30η Ιουνίου 2017, η Εσωτερική Αξία της μετοχής (Ν.Α.V.) ανέρχεται στις €27.757 χιλιάδες ή € 2,33 ανά μετοχή. Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση της Εταιρείας  την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχονται συνολικά σε €4.053 χιλιάδες έναντι €3.434 χιλιάδες την 31η  Δεκεμβρίου 2016 ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. 

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2017 αποτελούνταν από 7 ακίνητα, συνολικής  επιφάνειας 36.777 τ.μ. και αξίας €24,3 εκατ.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas