Αναβαθμίζεται η οργανωτική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς

Αναβαθμίζεται η οργανωτική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς

13.09.2023

Η Ανάπτυξη και η Εφαρμογή του Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα συμβάλλει, σε βάθος χρόνου, στην ενδυνάμωση της εταιρικής μας δομής, καθώς και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου διακυβέρνησης, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι δυνατότητές μας και να καταστούμε πιο ικανοί ως οργανισμός, στην επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής μας. 

Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, υποδεχόμαστε τη νέα εποχή όχι μόνο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά ευρύτερα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της στρατηγικής της για αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της οργανωτικής της λειτουργίας προχώρησε στο έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» που αφορά στην πλήρη καταγραφή και δημιουργία μοντέλων ενεργειών ανά περίπτωση ώστε άμεσα και συγκεκριμένα ο μηχανισμός της Κεφαλαιαγοράς να προβαίνει στις εκάστοτε επιβεβλημένες δράσεις εκ του ρόλου της με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της σε επίπεδο αποδοτικότητας διαδικασιών, αναβάθμισης των λειτουργιών, ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και ενίσχυσης του εποπτικού της ρόλου.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που συμβάλλει καθοριστικά στην λειτουργική και οργανωτική αναμόρφωση της Επιτροπής, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή δυναμική για την ελληνική οικονομία.