Αντιμέτωποι με πολλαπλές κρίσεις: γεωπολιτική, ενεργειακή και κλιματική

Αντιμέτωποι με πολλαπλές κρίσεις: γεωπολιτική, ενεργειακή και κλιματική

27.10.2023

Τους τελευταίους μήνες, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις: γεωπολιτική, ενεργειακή και κλιματική κρίση. Η φύση βρίσκεται σε πρωτοφανή κίνδυνο. 

Η οικονομική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες είχε ένα μεγάλο κόστος για τη φύση – έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα χρειαζόταν ένας πλανήτης 1,6 φορές σαν τη Γη για να διατηρηθεί το σημερινό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων στον κόσμο.  Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει πιο συχνά και πιο σφοδρά. 

Στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε και στις αρχές του φθινοπώρου είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες, που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις τοπικές οικονομίες. 

Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε επώδυνα ότι οι οικονομίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση, δεν λειτουργούν έξω από αυτήν.  Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των κλιματικών και φυσικών κινδύνων προς όφελος των οικονομίας και της κοινωνίας μας. 

Εμείς από την πλευρά μας, το Ευρωσύστημα και η ΕΚΤ, έχουμε ήδη αναλάβει ενεργό δράση εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί, τόσο στον τομέα της νομισματικής πολιτικής όσο και στον τομέα της εποπτείας. Έχουμε ενσωματώσει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο πολιτικής μας και οι παράμετροι βιωσιμότητας αντανακλώνται συστηματικά στις λειτουργίες μας, ,  με στόχο να συμβάλουμε στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων, να στηρίξουμε τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και να ενθαρρύνουμε και άλλους να αναλάβουν δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες και προκλήσεις, χρειάζονται πιο δυναμικές και πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις.

Οι προσπάθειες για το κλίμα

Οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ενταθούν και να είναι κατάλληλα συντονισμένες. Για εμάς στην Τράπεζα της Ελλάδος, η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα είναι μια από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες ήδη από το 2009, όταν ιδρύσαμε την ΕΜΕΚΑ, μια διεπιστημονική επιτροπή για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάψει να ασχολούμαστε συστηματικά με ζητήματα κλίματος και βιωσιμότητας σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

Σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μας, δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Παράλληλα, η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζουμε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα, λάβαμε πρόσθετα μέτρα μετριασμού, επιλέγοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές και υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας και ενθαρρύναμε τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν πρότυπα ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.