Απαραίτητη η ειδική χρηματοδοτική γραμμή για τον τουρισμό

Απαραίτητη η ειδική χρηματοδοτική γραμμή για τον τουρισμό

30.05.2024

Ο τουρισμός έχει ειδικό βάρος και σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεισφέρει καταλυτικά στην απασχόληση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα. Είναι ο λόγος που το ΞΕΕ πρωταγωνιστεί, προκειμένου ο τουρισμός να έχει τη θέση που αξίζει στην ευρωπαϊκή ατζέντα. 

Κι αυτό πρέπει να εκφράζεται στην πράξη με βάση τις προτεραιότητες που παρουσιάσαμε, με ειδική χρηματοδοτική γραμμή για τον τουρισμό και με τη θέσπιση Επιτρόπου Τουρισμού.

Ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις θέσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών που μας τίμησαν με την παρουσία τους, προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συνεργασία με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη αξία να υπάρχει σε αυτό ισχυρή ελληνική φωνή και εκπροσώπηση.