Δυναμική είσοδος της Ελλάδας στην πράσινη ενέργεια

Δυναμική είσοδος της Ελλάδας στην πράσινη ενέργεια

Αλλάζει ριζικά το παραγωγικό υπόδειγμά της.
05.10.2021

Η Ελλάδα, παρά τις αντιξοότητες της πρωτοφανούς πανδημίας, μπαίνει δυναμικά στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει μία οικονομία και μία κοινωνία μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2050, αλλάζοντας παράλληλα ριζικά το παραγωγικό υπόδειγμά της.

Πιο συγκεκριμένα προχωρά στο κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2025, στοχεύει στο να καταστεί η Ελλάδα κλιματικά ουδέτερη κυρίως μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2050, καθώς και προωθεί την ηλεκτροκίνηση με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά και με προγράμματα επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η κλιμάκωση του ρόλου της ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζει όλες τις ελπίδες για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα της πιθανής μείωσης των εκπομπών αυτή τη δεκαετία θα πρέπει πιθανώς να προέλθουν από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξανόμενη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας, Ένα άλλο 14% της μείωσης των εκπομπών κατά την περίοδο αυτή μπορεί να επιτευχθεί από τη μετάβαση οχημάτων, σπιτιών και βιομηχανιών σε ηλεκτρική ενέργεια από καύση ορυκτών καυσίμων.

Επίσης,  πρέπει να γίνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μας και ανάπτυξη ενός τομέα παραγωγής ενέργειας ο οποίος θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πως όμως θα μπορούσε να μειωθεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων;

Η πρώτη πρόταση είναι να δοθεί τέλος στα οικονομικά κίνητρα που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση φυσικών πόρων (όπως ορυκτά καύσιμα). Το δεύτερο είναι η αύξηση των φόρων σε όσους χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.
Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες παγκοσμίως θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 92 τρισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αρκετά γρήγορα για να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ θα φθάσει το κόστος της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα μας μέχρι το 2100.

Η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερες από την πανδημία μέσα από μία πράσινη ανάκαμψη, επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και την καθαρή τεχνολογία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε όλοι από κοινού σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.