Εθνικός στόχος η  κάλυψη του επενδυτικού κενού της προηγούμενης δεκαετίας

Εθνικός στόχος η κάλυψη του επενδυτικού κενού της προηγούμενης δεκαετίας

23.11.2021

Θα πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο την κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε κατά τη μακρά ύφεση που ακολούθησε την κρίση δανεισμού το 2010 και να δημιουργήσουμε νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, οικοδομώντας έναν ισχυρό παραγωγικό ιστό και μία ευημερία στηριγμένη στις δικές μας δυνάμεις και όχι στην αύξηση του δημοσίου χρέους.

Επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις ‘γρήγορες επιτυχίες’ στο μέτωπο των επενδύσεων, αναδεικνύοντας ως σημεία στρατηγικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα αύξησης του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και επιχειρηματικών συνεργασιών, που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, την περαιτέρω άρση θεσμικών εμποδίων και, τέλος, την παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων ως καταλύτες για την κινητοποίηση σημαντικής κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων.

Σημείο αιχμής για τη στρατηγική επενδύσεων είναι, επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από την Πολιτεία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδίως στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, που θα προάγει την ικανότητα της χώρας να διεισδύει σε διεθνή κλαδικά οικοσυστήματα, καθώς και στους τομείς του real estate, της αγροδιατροφής, των φαρμάκων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μερικές από τις "αιχμές του δόρατος" στην προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί τόσο από την πολιτεία όσο και από τον ιδιωτικό τομέα συνιστούν και οι τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά για την κλιματική αλλαγή απαιτείται μία στρατηγική στροφής του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Για τις τράπεζες, η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε σημαντική αλλαγή ως προς την φιλοσοφία των χρηματοδοτήσεων.

Όσον αφορά στις τράπεζες, είναι οι πρώτες επιχειρήσεις που κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ευρύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς η επενδυτική τους συμπεριφορά αφορά διαχρονικά όχι μόνον τους μετόχους τους, αλλά και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Είναι καθοριστική η ευθύνη των τραπεζών στην προώθηση της σύγχρονης ESG ατζέντας.