Η ευκαιρία του αιώνα  για επενδύσεις σε ακίνητα

Η ευκαιρία του αιώνα για επενδύσεις σε ακίνητα

"Η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής. Και εκείνοι που κοιτάζουν μόνο στο παρελθον ή στο παρόν είναι σίγουρο ότι θα χάσουν το μέλλον" (John F. Kennedy)
08.10.2020

Κοιτάζοντας τους διάφορους τομείς, της παγκόσμιας οικονομίας μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: Τους κλάδους εκείνους που έχουν επηρεαστεί άμεσα και μαζικά από τα επιχειρησιακά γεγονότα των τελευταίων 6 μηνών στους οποίους περιλαμβάνονται οι προσωπικές υπηρεσίες στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών, η βιομηχανία ψυχαγωγίας και η αεροπορική βιομηχανία. Τους κλάδους που επωφελούνται άμεσα από τις στρεβλώσεις της αγοράς, όπως ο τομέας της πληροφορικής, οι κατασκευαστές προϊόντων υγείας ή τμήματα των αλυσίδων εφοδιαστικής αξίας, και τους κλάδους που βρίσκονται σε στάση αναμονής όπως τα ακίνητα και οι κατασκευές.

Αυτό που έχουν κοινό οι δύο τελευταίοι κλάδοι είναι ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία για αλλαγή τιμών, βάσει των δραστηριοτήτων της αγοράς. Αλλά ταυτόχρονα, είναι προφανές σε πολλούς ότι η βαθύτερη παγκόσμια ύφεση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα αφήσει –φυσικά- το σημάδι της. 

Ο κλάδος των ακινήτων, που προέρχεται από μια σχεδόν 10ετή ανοδική πορεία, φαίνεται να είναι αρκετά αδιάφορος για τις επιπτώσεις του COVID-19 στα θεμελιώδη μεγέθη. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι πόσο έντονα θα επηρεαστούν πραγματικά οι επιμέρους αγορές.

Ακόμα περισσότερο: στον κόσμο των επενδυτών, η ακίνητη περιουσία παίζει παραδοσιακά το ρόλο της «σταθερότητας». Πως λοιπόν θα συμπεριφερθούν οι συμμετέχοντες στην αγορά όταν οι άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είναι πιο ασταθείς;

Λαμβάνοντας υπόψη την επιθετική δημοσιονομική πολιτική, το σενάριο ύφεσης και ανάκαμψη σχήματος V ή U είναι πιο πιθανό από μια μακροχρόνια κρίση. Αυτό μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις μιας πιθανής έξαρσης χρέους από την πραγματική οικονομία έως τα επαγγελματικά ακίνητα. 

Οι επενδυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ελπίζουν για πιο ευνοϊκές συνθήκες. Η συντριβή στις χρηματιστηριακές αγορές και τα ομόλογα, εκτός από προβλήματα ρευστότητας, οδήγησε τους επενδυτές με διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια σε αυξημένες τοποθετήσεις σε ακίνητα.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Real Capital Analytics, ο όγκος των επενδύσεων, οι διασυνοριακές συναλλαγές και τα ενοίκια έχουν υποχωρήσει, ενώ αυξάνονται τα ασφάλιστρα κινδύνου. Οι πιθανές αλλαγές στις αξίες προσφέρουν την «ευκαιρία αγοράς του αιώνα», ειδικά για επενδυτές που κυνηγούν «ευάλωτες κατηγορίες παικτών». 

Η βιομηχανία ακινήτων ζει μέρες διαταραχής που αγγίζουν τα θεμέλιά της.

Η νέα πτυχή που καθορίζει τις εξελίξεις είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και κυρίως η επίπτωση που θα προκαλέσει στον αστικό ιστό. Τα επόμενα χρόνια θα φανεί πόσο γρήγορα υιοθετούνται αυτές οι «νέες τεχνολογίες» από την αγορά. Οι τρέχουσες εξελίξεις -συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής τοποθέτησης της Microsoft- δείχνουν ταχύτερη υιοθέτηση από ό, τι περίμεναν πολλοί ειδικοί. Η εικονική πραγματικότητα, η οικονομία του διαμοιρασμού, η τηλεργασία, οι ολοκληρωμένες και προσωποποιημένες τηλε-αγορές ή ακόμη και η τεχνολογία blockchain προκαλούν ήδη το status quo στον τομέα των ακινήτων.

Το παγκόσμιο κεφάλαιο προς τοποθέτηση στη συγκεκριμένη αγορά αυξήθηκε σε περισσότερα από $300 δισ. το 2019, εκ των οποίων μεγάλο μέρος μπορεί να επενδυθεί μέσα από distress funds τα οποία αυτή την ώρα «σκανάρουν» τις αγορές.