Η "Κοινωνία της Πληροφορίας" προχωρά τα 5 μεγάλα έργα του E Justice

Η "Κοινωνία της Πληροφορίας" προχωρά τα 5 μεγάλα έργα του E Justice

13.02.2024

Το μεγάλο στοίχημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας που είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης (E - Justice).

Συγκεκριμένα, η ΚτΠ "τρέχει" αυτή την περίοδο πέντε μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ:

* Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων

* Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης

* Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

* Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε Δικαστήρια και Σωφρονιστικά Καταστήματα και παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων και των Δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)

* Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας - on line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων, πολιτών (ΔΣΑ)

Επισημαίνεται η ανάγκη βελτιστοποίησης των διαδικασιών που αφορούν στην απόδοση της δικαιοσύνης ώστε τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού που ήδη υλοποιούνται, να μπορούν πράγματι να αξιοποιηθούν ουσιαστικά από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και η ανάγκη για την ενίσχυση των κινήτρων στην εκπαίδευση των λειτουργών στα ψηφιακά εργαλεία της Δικαιοσύνης, ώστε αυτά πραγματικά να αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στις δεξιότητες τους.

Οι ανάγκες αυτές πρέπει να αποτελούν οργανικό κομμάτι του Δημοσίου και να υποστηρίζονται διαρκώς με τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, ώστε τα έργα που παραδίδει η Κοινωνία της Πληροφορίας υπό την καθοδήγηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να συνεχίζουν να αποδίδουν για πολλά χρόνια.