Οι ΜμΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή των κοινοτήτων στην Ευρώπη

Οι ΜμΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή των κοινοτήτων στην Ευρώπη

Στη Σλοβενία διεξάγεται η Συνέλευση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
17.11.2021

Μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο της Συνέλευσης των Μικρομεσαίων που διεξάγεται στη Σλοβενία, η Véronique Willems, Γενική Γραμματέας της SMEunited και η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια της EuroCommerce υπογράμμισαν τον ρόλο των ΜμΕ ως τη ραχοκοκαλιά των ζωντανών κέντρων πόλεων και των αγροτικών κοινοτήτων, έκαναν μια κοινή δήλωση καλώντας για δράσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στις κοινότητες που εξυπηρετούν.

Δουλέψαμε μαζί για πολλά χρόνια για να τονίσουμε τη σημασία των ΜμΕ, που αποτελούν το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Συνεργαζόμενοι σήμερα σε μια ειδική συνεδρίαση για την αστική αναζωογόνηση στη Συνέλευση των ΜμΕ, στοχεύουμε να υπογραμμίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στα κέντρα των πόλεων και να αναζητήσουμε δράση για να βοηθήσουμε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις τοπικές κοινότητες να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν ζωντανά κέντρα πόλεων.

Στα κέντρα των πόλεων παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός κενών καταστημάτων και εμπορικών χώρων, γεγονός που αντικατοπτρίζει πολλούς παράγοντες και αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι άνθρωποι στις αγροτικές κοινότητες υποφέρουν εάν εξαφανιστούν οι τοπικές υπηρεσίες. Η πανδημία του COVID και οι περιορισμοί που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμησή της έχουν επιταχύνει αυτήν την αρνητική τάση, βλέποντας καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις να κλείνουν οριστικά.

Οι δύο οργανισμοί μας ζητούν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναζωογόνησης σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό για να αντιστραφεί αυτή η τάση, η οποία υπονομεύει τις κοινότητες, πλήττει την απασχόληση και οδηγεί σε ένα μη ασφαλές περιβάλλον. Στο σχεδιασμό τρόπων για να γίνουν οι πόλεις και τα χωριά ελκυστικά μέρη για επίσκεψη, ζωή, εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων τοπικών επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες (υπηρεσίες, τουρισμός, φιλοξενία, λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, κ.λπ.). Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς να εξισορροπήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον με την κινητικότητα και την πρόσβαση και τις επενδύσεις στον αστικό ιστό και τις υποδομές, αξιοποιώντας περιφερειακούς πόρους. Επιπλέον, προτείνουμε τη δημιουργία ενός σημαντικού πανευρωπαϊκού προγράμματος που θα στοχεύει στις ΜμΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευαισθητοποιώντας και παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη σε επιχειρηματίες για να συνδεθούν στο διαδίκτυο για να προσεγγίσουν καλύτερα τους πελάτες τους και να μεταμορφώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να επιτύχουν στην ψηφιακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα. Και οι ίδιες οι κοινότητες θα πρέπει να ενωθούν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Ως εκ τούτου, ζητούμε από την ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις να αφιερώσουν χρηματοδότηση για την επείγουσα αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να εξασφαλίσουν το μέλλον των κοινοτήτων και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται εκεί.