Στόχος να καταφέρνουμε να παραδώσουμε έργα στους πολίτες

Στόχος να καταφέρνουμε να παραδώσουμε έργα στους πολίτες

31.05.2022

Η λογική μας πρέπει να είναι στο πώς θα καταφέρνουμε να παραδώσουμε έργα στους πολίτες. Απαιτείται συνεννόηση και συναίνεση μεταξύ των κομμάτων» και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών.

Να σταματήσει η δικομανία των εταιρειών, να δούμε πώς όλα τα κόμματα θα δίνουν μία συνέχεια στα έργα, να λειτουργήσει το παρατηρητήριο τιμών, να βρούμε προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε έλλειμμα, για μία αποτελεσματική κοινή προσπάθεια προκειμένου να ξεπεράσουμε αντιδικίες του παρελθόντος και να δούμε πώς όλοι θα έχουν δουλειά και καλή δουλειά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κοινή λογική να μην χάνουμε τον τελικό στόχο. Υπάρχει χώρος και δουλειά για όλους.

Το ΤΕΕ προτείνει τη δημιουργία μίας task force μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και του επιμελητηρίου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται προβλήματα για της Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τους φορείς να αντιμετωπιστεί το θέμα των μεγάλων εκπτώσεων και για τα μικρότερα έργα, έτσι ώστε να μην ξεφεύγουμε πάνω από 50%.