Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η HDB

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η HDB

25.09.2023

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση των πληγέντων και πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες καταστροφές. Γι’ αυτόν τον λόγο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις επείγουσες ανάγκες αλλά και νέες απαιτήσεις της οικονομίας μας.

 

Ο ρόλος της HDB στη διεύρυνση του κύκλου των αξιόχρεων δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων είναι κομβικός καθώς με την καινοτόμο πλατφόρμα KYC συμβάλλουμε σημαντικά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για διεύρυνση του κύκλου των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες από 40.000 που υπολογίζονται σήμερα στόχος είναι να φτάσουν σε 60.000 ακόμη.

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική συμβολή της HDB από το 2020 μέχρι και σήμερα με 44.700 νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αξία τους να ξεπερνά τα 9,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μάλιστα 18.600 νέες θέσεις εργασίας!

 

Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες της HDB:


  • H στήριξη με κάθε μέσο των προσπαθειών της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφές και στη Θεσσαλία αλλά και την ανάταξη της οικονομίας.
  • Η διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση που γίνεται μέσα από τα ποικίλα και στοχευμένα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας KYC που δίνει άμεση και ταυτόχρονη ψηφιακή πρόσβαση των επιχειρήσεων στο σύνολο του συνεργαζόμενου τραπεζικού δικτύου με εξοικονόμηση πόρων από όλους τους εμπλεκομένους, αυξάνοντας την επιδεξιότητα των επιχειρήσεων για τραπεζικό δανεισμό.
  • Η χρηματοδοτήση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, με στόχο να τις βοηθήσει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
  • Η απόκτηση του Pillar Assessment, ενός διεθνούς πιστοποιητικού που θα πιστοποιεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σε τέτοιες ακριβώς δύσκολες περιόδους αναδεικνύεται ο κρίσιμος, αντί-κυκλικός, παραγωγικός ρόλος μιας σύγχρονης Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία με στοχευμένες παρεμβάσεις συμβάλει άμεσα στη μείωση του κόστους χρήματος, στην ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικών πόρων.


Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η HDΒ

 

·   Κεντρικός άξονας των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του 2023, είναι τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια με ποσοστό άτοκης συγχρηματοδότησης κατά 40%, ενώ επιπλέον υπάρχει και μερική επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 έτη αποπληρωμής του δανείου. Στην νέα αυτή εποχή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλείται να αποτελέσει την κατ’ εξοχήν πράσινη  αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας που θα έχει έναν κρίσιμο ρόλο για την χρηματοδότηση των αναγκών των ΜμΕ και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας που αποτελούν την τεράστια μάζα του παραγωγικού ιστού. Θα υλοποιεί έτσι τη φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική την οποία έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει η κυβέρνησή.