Τα οφέλη της Ελληνικής Χρυσής Βίζας

Τα οφέλη της Ελληνικής Χρυσής Βίζας

Μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών επενδυτικών ορίων στην Ευρώπη
23.04.2024

Μετά την τροπολογία που εγκρίθηκε από τη Βουλή, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2024, η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για την Ελληνική Χρυσή Βίζα αυξήθηκε σε 800.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ) για την Αττική, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Στους υπόλοιπους δήμους, το όριο αυξήθηκε στις 400.000 ευρώ (από 250.000 ευρώ). Επιπλέον, η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα και μόνο ακίνητο, το οποίο πρέπει επίσης να έχει επιφάνεια 120 τετραγωνικών μέτρων και άνω.

Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μισθώνουν τα ακίνητα που αποκτούν, αν και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν βραχυχρόνιες μισθώσεις. Επιπλέον, σε περιπτώσεις μετατροπής σε κατοικία, δεν επιτρέπεται η χρήση του ακινήτου ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.

Βασικά οφέλη της Ελληνικής Χρυσής Βίζας

Μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών επενδυτικών ορίων στην Ευρώπη.

Απόκτηση ευρωπαϊκής κατοικίας, που παρέχει την ελευθερία να διαμένετε στην Ελλάδα και να ταξιδεύετε σε όλη τη ζώνη Σένγκεν (29 χώρες).

Η διαμονή επεκτείνεται σε ολόκληρη την οικογενεια, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου, των παιδιών κάτω των 21 ετών και των γονέων του κύριου αιτούντος και της συζύγου.

Ασφαλής επένδυση σε ευρώ, εξασφαλίζοντας μια επενδυτική σταθερότητα.

Καμία απαίτηση φυσικής διαμονής στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα προγράμματα διαμονής ορισμένων άλλων χωρών.

Η άδεια διαμονής έχει απεριόριστη ισχύ. Με την απόκτηση της χρυσής βίζας, οι επενδυτές λαμβάνουν άδεια παραμονής για 5 χρόνια, η οποία μπορεί να ανανεωνεται εφόσον διατηρούν την επένδυσής τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπηκοότητα μετά από επτά χρόνια διαμονής. Η κατοχή διαβατηρίου της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα σε κάποιον να ζεί, να συνταξιοδοτεί, να εργάζεστε και να σπουδάζει στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και να ταξιδεύει χωρίς βίζα σε περισσότερες από 180 χώρες. 

Άμεση δυνατότητα εκμίσθωσης του επενδυτικού ακινήτου για πρόσθετο εισόδημα, που περιορίζεται σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Διαμονή σε ένα ασφαλές κράτος της ΕΕ με λογικά έξοδα διαβίωσης και εξαιρετικό βιοτικό επίπεδο.

Ευκαιρίες για μελλοντική μεταπώληση σε αυξημένες τιμές (εντός 5 ετών), με τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων να απαλλάσσονται επί του παρόντος από τη φορολογία.

Διατήρηση του καθεστώτος φορολογικής κατοικίας, καθώς το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa απαλλάσσει τους επενδυτές από την υποχρέωση καταβολής φόρων για το παγκόσμιο εισόδημά τους, εάν περνούν λιγότερες από 183 ημέρες ετησίως στην Ελλάδα. Οι επενδυτές παραμένουν υπεύθυνοι για τους φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.