Χρειάζεται νέα σχέση ισορροπίας με τους Online Travel Agencies

Χρειάζεται νέα σχέση ισορροπίας με τους Online Travel Agencies

03.07.2024

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες και τις επενδύσεις που κάνουν τα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούμε να μην έχουμε τον πλήρη έλεγχο των πωλήσεων του δικού μας προϊόντος. 

Εμείς επενδύουμε για να παρέχουμε όσο το δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, εντούτοις πολλές φορές οι προσπάθειές μας πέφτουν στο κενό λόγω των τεχνολογικών κολοσσών  που μεσολαβούν και καθορίζουν αυθαίρετα τους όρους πώλησης κι αυτό αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών, των ξενοδοχείων και ειδικά των μικρότερων. 

Χρειάζεται λοιπόν μια νέα σχέση ισορροπίας με τους Online Travel Agencies και προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικό ότι πετύχαμε να υποχρεωθούν σε συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες πλατφόρμες όπως η η Booking. 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η Πράξη  για τις Ψηφιακές Αγορές(DMA) και να θεσπιστούν δίκαιοι ψηφιακοί κανόνες που θα εγγυώνται τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή φιλοξενία.