Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του ered.gr

Dominique Moerenhout: Positioning portfolios for better risk-adjusted performance

CEO EPRAΗ Μεγάλη Απόκλιση


Χαμηλό δεκαετίας στον όγκο συναλλαγών της αγοράς ακινήτων το 2022. Η σημερινή απόκλιση μεταξύ τιμών μετοχών και λειτουργικής απόδοσης των εισηγμένων εταιριών ακινήτων δημιουργεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία αγοράς.