Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του ered.gr

Στρατηγικές Προσιτής κατοικίας


Ο εταίρος της Ernst & Yong Γιάννης Μπίτζης με συνδαιτημόνες της συζήτησης την κυρία Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, τον κ. Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων και τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό.


Από το 2021 και μετά τα θέματα των στεγαστικών αναγκών μπαίνουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Μάλιστα στο τέλος του 2022 είχαμε την ψήφιση του Ν.5006 που δίνει ένα πλαίσιο από το δημόσιο με σκοπό την ενίσχυση αυτών των πολιτικών. 

Ένα μεγάλο κόστος περίπου 35% με 40% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που δεν έχουν κατοικία πηγαίνει στην κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης. 

Ταυτόχρονα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό και αριθμός κενών κατοικιών -770.000- που εν δυνάμει θα μπορούσε να καλύψει περί το 20% των στεγαστικών αναγκών. 

Ο εταίρος της Ernst & Yong Γιάννης Μπίτζης με συνδαιτημόνες της συζήτησης την κυρία Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, τον κ. Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων και τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό.