Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του ered.gr

Θεόδωρος Μητράκος: Προσιτή κατοικία στην Ελλάδα

Σύμβουλος Διοίκησης ΤτΕ Πρώην Υποδιοικητής


ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Μηχανισμός Αποθεματοποίησης πλούτου 

Τα 3/4 του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών είναι σε κατοικία. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι 73,2% από τα υψηλότερα στην Ε.Ε το 26,7% είναι ενοικιαστές. Έχουμε τεράστιο απόθεμα ακινήτων 5,5 εκατ., μεγάλης παλαιότητας και εξαιρετικά ενεργοβόρα. 

Οι 770.000 κενές κατοικίες αποτελούν ένα -εν δυνάμει- υψηλό απόθεμα για περαιτέρω  ενεργοποίηση και είσοδο στην αγορά. 

Τα τελευταία χρόνια η στήριξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην αγορά ακινήτων είναι πολύ περιορισμένη. Μόλις 1 στα 5 ακίνητα συναλλάσσονται σήμερα με τραπεζικό δανεισμό.