Αισιόδοξοι οι CEOs για την παγκόσμια οικονομία
Αισιόδοξοι οι CEOs για την παγκόσμια οικονομία

Αισιόδοξοι οι CEOs για την παγκόσμια οικονομία

Τα 8 στα 10 στελέχη αναφέρουν σε έρευνα της KPMG ότι είναι έτοιμα να κάνουν κάποια εξαγορά τα επόμενα 3 χρόνια.
RE+D magazine
16.09.2021

Οι CEOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως εκφράζουν αυξανόμενη αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική των δικών τους επιχειρήσεων, και παρά τη Μετάλλαξη Δ που επιβραδύνει την «επιστροφή στην κανονικότητα», η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία έχει επιστρέψει σε επίπεδα που έχουμε να δούμε από την αρχή της πανδημίας.


Σύμφωνα με την έρευνα «KPMG 2021 CEO Outlook», στο πλαίσιο της οποίας ερωτήθηκαν περισσότεροι από 1.300 CEOs παγκοσμίως σχετικά με τις στρατηγικές και τις προοπτικές τους σε τριετή ορίζοντα, το 60% των ηγετών εκφράζουν εμπιστοσύνη σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια (καταγράφοντας άνοδο από το 42% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο).

Η προοπτική μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τους CEOs σε επενδύσεις για την επέκταση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό τους, με 69% των ανώτερων στελεχών να προσδιορίζουν μη οργανικές μεθόδους (πχ κοινοπραξίες, εξαγορές & συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες), ως την κύρια στρατηγική της επιχείρησής τους για την ανάπτυξη. Η πλειονότητα (87%) των ηγετικών στελεχών παγκοσμίως, δήλωσαν ότι αναζητούν εξαγορές τα επόμενα 3 χρόνια, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, 30% των CEOs σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας τα επόμενα 3 χρόνια.

Μεταξύ των πολλαπλών κοινωνικοοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τα ενδιαφερόμενα μέρη ασκούν τεράστιες πιέσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων ανησυχούν ότι η αποτυχία της εκπλήρωσης των προσδοκιών γύρω από την κλιματική αλλαγή, θα έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιες αγορές να μην επενδύουν στις επιχειρήσεις τους. Πάνω από τους μισούς (58%) CEOs ανέφεραν ότι δέχονται αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες) για περισσότερη αναφορά σε θέματα ESG.

Τρία στα τέσσερα στελέχη των εταιρειών παγκοσμίως (77%), πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθούν κρατικά κίνητρα, εφόσον ζητηθεί από όλες τις επιχειρήσεις να επιτύχουν καθαρό μηδενικό στόχο. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα (75%) των CEOs παγκοσμίως έχουν προσδιορίσει το συνέδριο COP26 ως μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ανάδειξη του επείγοντος της ατζέντας για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο εταιρικός σκοπός, οι αρχές της εταιρείας και η επίδρασή της στην κοινότητα αλλά και στον πλανήτη, ωθεί το 74% των CEOs σε δράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών τους (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές και κοινότητες). Σημειώθηκε επίσης, αύξηση 10% από τις αρχές του 2020 στον αριθμό των CEOs που αναφέρουν ότι ο κύριος σκοπός τους είναι να ενσωματώσουν τον σκοπό στις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους (64%). Περισσότεροι από 8 στους 10 (86%) παγκόσμιοι ηγέτες δηλώνουν ότι ο εταιρικός σκοπός τους θα διαμορφώσει την κατανομή των κεφαλαίων και τις στρατηγικές μη οργανικής ανάπτυξης.

Όταν εξετάζουν τους κινδύνους για την ανάπτυξη σε ορίζοντα τριετίας, τα ανώτερα στελέχη προσδιορίζουν τρεις περιοχές που τις θεωρούν ως τους κορυφαίους κινδύνους: εφοδιαστική αλυσίδα, κυβερνοασφάλεια και κλιματική αλλαγή. Σε ποσοστό 56%, οι CEOs παγκοσμίως αναφέρουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησής τους δέχεται αυξημένη πίεση στη διάρκεια της πανδημίας.

Πλέον, οι CEOs αναφέρουν σε ποσοστό μόλις 21%, ότι σχεδιάζουν να μειώσουν ή έχουν ήδη μειώσει το φυσικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους, μια θεαματική αλλαγή από τον Αύγουστο του 2020, με το πρώτο κύμα της πανδημίας στην κορύφωση του, όπου το 69% των ηγετών παγκοσμίως ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να μειώσουν τον χώρο τους.

Οι CEOs εστιάζουν, αντιθέτως, στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό τους με το 51% (σημειώνοντας άνοδο από το 14% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο) να ψάχνει να επενδύσει σε κοινόχρηστους χώρους γραφείων. Επιπλέον, το 37% των στελεχών έχουν εφαρμόσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό τους, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα.

Οι 3 στους 4 CEOs (75%) πιστεύουν ότι η πίεση στα δημόσια οικονομικά από την ανταπόκριση στην πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα, 77% των ανώτερων στελεχών συμφωνούν ότι το προτεινόμενο παγκόσμιο σύστημα ελάχιστου φόρου αποτελεί «σημαντικό προβληματισμό» για τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας τους. Επίσης, ανησυχούν περισσότερο για τους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους από ότι πριν από την πανδημία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 74% των CEOs αναγνωρίζει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιχείρησή τους και του τρόπου με τον οποίο η φορολογική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να ανακάμψουν και να επανέλθουν καλύτερες, η πλειοψηφία (69%) των CEOs νιώθει αυξανόμενη πίεση για δημόσια αναφορά των φορολογικών εισφορών τους ως μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεών τους για το ESG.