Αλλαγές στο διοικητικό Συμβούλιο της ICI ΑΕΕΑΠ
Αλλαγές στο διοικητικό Συμβούλιο της ICI ΑΕΕΑΠ

Αλλαγές στο διοικητικό Συμβούλιο της ICI ΑΕΕΑΠ

RE+D magazine
12.08.2021

Αλλαγές στο διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ


Συγκεκριμένα η αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος κ. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ ανέλαβε καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος, ενώ  η  κ. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ ανέλαβε καθήκοντα ως εκτελεστικό μέλος από μη εκτελεστικό μέλος. 

ICI