Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στο 29,84% αυξήθηκε το ποσοστό της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ
RE+D magazine
27.08.2021

Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.


Αυξήθηκε σε 29,8474% το ποσοστό της REGGEBORGH στην Ελλάκτωρ μετά την ΑΜΚ από 27,9692% που κατήχε, ενώ η ATLASINVEST HOLDING B.V κατέχει πλέον ποσοστό 9,7977% από 3,6%

Yπενθυμίζεται οτι την περασμένη βδομάδα ανακοινώθηκε οτι αυξήθηκε σε 29,0078% από 25,5824% που ήταν προηγουμένως, το ποσοστό των Δημήτριου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Συγκεκριμένα η REGGEBORGH συμμετείχε στην ΑΜΚ και έλαβε 39.716.827 Νέες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,407% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ επιπρόσθετα απέκτησε 4.278.995 μετοχές, μέσω συναλλαγών του ΧΑ για το χρονικό διάστημα από 02.08.2021 έως και 16.08.2021, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,229% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελλάκτωρ

Συνεπώς το ποσοστό της " REGGEBORGH INVEST B.V.  μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκε ως εξής:

(i) άμεση συμμετοχή : το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια μεταβλήθηκε από 27,9692% (ήτοι 59.930.339 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) σύμφωνα με την από 23.07.2021 γνωστοποίησή της, σε 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii) έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το νομικό πρόσωπο, ATLAS NVμέτοχος της Εταιρείας, με έδρα το Βέλγιο, η οποία ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke, έλαβε 13.121.100 Νέες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,7684% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, διαμορφώθηκε ως εξής :

 άμεση συμμετοχή 9,7977%  (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0  κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Να σημειωθεί οτι ο Martialis Quirinus van Poecke υπήρξε στενός συνεργάτης του Dick Wessels της Reggeborgh οι οποίοι είχαν συνεπενδύσει στην πετρελαϊκή εταιρεία Argos την οποία πούλησαν το 2015 στη Varo Energy βάζοντας στα ταμεία τους  414 εκατ. δολάρια.