Αλλάζουν όλα στη δόμηση ξενοδοχείων και οικοπέδων
Αλλάζουν όλα στη δόμηση ξενοδοχείων και οικοπέδων

Αλλάζουν όλα στη δόμηση ξενοδοχείων και οικοπέδων

Τροποποιήσεις 33 σελίδων στο νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, έφερε χθες στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος
RE+D magazine
23.03.2012

Δεν έχουν τέλος οι τροποποιήσεις στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Χθες το απόγευμα το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε αλλαγές 33 σελίδων, αλλάζοντας τα πάντα και πριμοδοτώντας τη δόμηση για ξενοδοχειακές μονάδες, διαφοροποιώντας το τι ισχύει για την προσμέτρηση των ημιυπαίθριων στον Σ.Δ. και φέροντας αλλαγές και στο τρόπο αξιοποίησης οικοπέδων. Συγκεκριμένα:

Δεν έχουν τέλος οι τροποποιήσεις στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Χθες το απόγευμα το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε αλλαγές 33 σελίδων, αλλάζοντας τα πάντα και πριμοδοτώντας τη δόμηση για ξενοδοχειακές μονάδες, διαφοροποιώντας το τι ισχύει για την προσμέτρηση των ημιυπαίθριων στον Σ.Δ. και φέροντας αλλαγές και στο τρόπο αξιοποίησης οικοπέδων. Συγκεκριμένα:

Για τα ξενοδοχεία προβλέπεται ότι ο πρώτος υπόγειος όροφος, όπου υπάρχουν χρήσεις άθλησης (κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες) και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δεν θα προσμετράται στον συντελεστή δόμησης.

Επίσης, η επέκταση υπογείων για οικόπεδα εμβαδού έως και 300 τ. μ. θα επιτρέπεται έως και τα όρια του οικοπέδου. 
Σε περίπτωση οικοπέδων από 300 τ. μ. έως 600 τ. μ. θα επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του ακάλυπτου χώρου. Οταν στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, τότε θα επιτρέπεται η επέκταση όλων των υπόγειων ορόφων έως και 80% του ακάλυπτου χώρου. Σε αυτά τα οικόπεδα θα επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων που δεν εξασφαλίζονται σε ποσοστό 15% του συνόλου. 
Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των 600 τ. μ. μπορεί να επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου έως 50% του ακάλυπτου χώρου ωστόσο δεν θα επιτρέπεται η εξαγορά θέσεων στάθμευσης.

Σχετικά με τα μπαλκόνια και τους ημιυπαίθριους χώρους, όταν το άθροισμά της επιφάνειάς τους έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο δεν θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.
Πάντως, το ποσοστό μόνο των  ημιυπαίθριων οι οποίοι δεν θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης.

Ο νέοςΟΚ εισάγει και μια νέα ονομασία: τα «ανοίγματα χώρου κτιρίου». Είναι το κενό που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυτικό φωτισμό και αερισμό των χώρων ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.

Επίσης, δίδονται πολεοδομικά κίνητρα, όπως αύξηση του συντελεστή δόμησης (από 10 έως και 25%), υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης ή απόδοση σε δημόσια κοινή χρήση επιφάνειας ίσης με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης κλπ. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές με ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο, σε οικόπεδα (αυτοτελή ή εκ συνεννώσεως) τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά τμήματα πόλης, ιστορικούς τόπους, περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής.

Στις περιπτώσεις οικοπέδων τουλάχιστον 4.000 τ. μ. εάν αποδοθεί σε κοινή δημόσια χρήση το 100% του ακάλυπτου χώρου τότε θα αυξάνεται η επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου κατά 35% με προσθήκη καθ' ύψος μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής με την προϋπόθεση μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης κατά 35%.

Tέλος στο άρθρο που ορίζονται τα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές, η σημαντική διαφορά είναι ότι το πεδίο εφαρμογής ξεκινάει από πόλεις που έχουν ή είναι σε διαδικασία να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ρυθμιστικό σχέδιο, ενώ για τους υπόλοιπους Δήμους μπορούν να ορίσουν περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στα μέτρα αυτά.