Ανακοινώθηκε το νέο "Εξοικονομώ"
Ανακοινώθηκε το νέο "Εξοικονομώ"

Ανακοινώθηκε το νέο "Εξοικονομώ"

Ξεκινά τον Οκτώβρη ο νέος κύκλος με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών
RE+D magazine
29.07.2021

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών ξεκινά τον Οκτώβρη ο νέος κύκλος του «Εξοικονομώ».


Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης που μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος που παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μαζί με τη γενική γραμματέα του υπουργείου Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινός έχουν ως εξής 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Το ποσοστό επιδότησης που θα φθάνει έως 75% θα εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και συγκεκριμένα 

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένo διαμερίσμα, μονοκατοικίa καθώς και η πολυκατοικία που:

1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.

3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας

6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

 Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να  υπερβαίνει: 

  • Το γινόμενο του €0,9  επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ) 
  • Το γινόμενο του €180,00 επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
  • Το ποσό των €28.000  για επιλέξιμες παρεμβάσεις

 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.


Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης 

Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν) 

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Η πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα λειτουργεί στο ΤΕΕ και θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας.


 Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Επίσης δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες παρεμβάσεις η αναβάθμιση του ανελκυστήρα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για τα οποία θα υπάρξουν ξεχωριστά προγράμματα.


 Εξακολουθούν να ισχύουν τα φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) για όσους δεν εντάσσονται στο νέο Εξοικονομώ.


ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ