Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.
RE+D magazine
02.11.2021

Κέρδη προ φόρων στο €1 δισ. σε ορίζοντα 5ετίας προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο της ΔΕΗ

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε εχθές η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η επιχείρηση αναμένει κέρδη προ φόρων κοντά στο €1 δισ. και EBITDA €1,675 δισ. σε βάθος πενταετίας.

Συγκριτικά τα κέρδη προ φόρων το 2020 ήταν €67 εκατ. και προβλέπεται να διαμορφωθούν σε €912,4 εκατ. το 2026, δηλαδή θα αυξηθούν πάνω από 13 φορές. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να διπλασιαστούν από €885,8 εκατ. σε €1,675 δισ.

Η αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί σε τιμή από €8,5 έως €9 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Δημόσιο μέω της ΕΕΣΥΠ και του ΤΑΙΠΕΔ θα εγγραφεί για την απόκτηση των μετοχών που απαιτούνται προκειμένου η συμμετοχή τους μετά την αύξηση κεφαλαίου να διαμορφωθεί στο 34,123% (καταστατική μειοψηφία).

Τα έσοδα της αύξησης θα φθάσουν μέχρι €1,35 δισ. και θα σύμφωνα με το ενημερωτικό θα διατεθούν για:

(α) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024, 

(β) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ.ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και 

(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.