Απόκτηση τριών νέων ακινήτων από την BriQ Properties

Απόκτηση τριών νέων ακινήτων από την BriQ Properties

Η ΑΕΕΑΠ συνεχίζει να αυξάνει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της συμμετέχοντας επιλεκτικά σε πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς ακινήτων.
RE+D magazine
16.10.2019

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., σε συνέχεια της από 13.09.2019 ανακοίνωσης περί ανακήρυξης της ως πλειοδότρια σε πλειστηριασμό, ανακοινώνει την ολοκλήρωση απόκτησης οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφείων 4ου ορόφου με συνολική επιφάνεια 419,06 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 3 στην πλατεία Συντάγματος.

Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε € 1.466 χιλ. Επίσης η Εταιρεία ανακηρύχθηκε πλειοδότρια στους κάτωθι διαγωνισμούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων:

Οριζόντιες ιδιοκτησίες (6) γραφειακών χώρων, Β’, Γ’ και Δ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 1.620 τ.μ., που βρίσκονται σε κτίριο γραφείων στην Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 280, στην Καλλιθέα. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ιδιοκτησιών ανήλθε σε € 1.755 χιλ.

Εμπορικό κατάστημα συνολικής επιφάνειας 281,35 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου 1 και Εθελοντών Δωδεκανησίου στην πόλη της Ρόδου. Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε € 765 χιλ.

Οι διαδικασίες για την απόκτηση των ανωτέρων δύο ακινήτων αναμένεται να ολοκληρωθούν τις προσεχείς ημέρες.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «η Εταιρεία, για την επίτευξη του στόχου της να αυξήσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της, συμμετέχει επιλεκτικά σε πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς ακινήτων που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις και μελλοντική υπεραξία».