Από το καλοκαίρι του 2022 Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 15 λεπτά
Από το καλοκαίρι του 2022 Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 15 λεπτά

Από το καλοκαίρι του 2022 Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 15 λεπτά

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ η συμπληρωματική σύμβαση με την οποία επιταχύνεται η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.
RE+D magazine
31.03.2021

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ η συμπληρωματική σύμβαση που ολοκληρώνει την αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας

Με την εν λόγω έγκριση, που ακολούθησε αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κλείνει ο κύκλος των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επιπλέον εργασίες για την ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Η συμπληρωματική σύμβαση, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των € 13.320.240 περιλαμβάνει όλες τις επιπλέον εργασίες που προέκυψαν κατά το στάδιο υλοποίησης του βασικού έργου το οποίο πήρε παράταση κατά 16 μήνες για την ολοκλήρωση του.

Ο αρχικός συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 41,3 εκ. (μετά την έκπτωση) και εκτελείται από την Κοινοπραξία ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT SA. Η σύμβαση υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί επιτυχώς το 85%του αντικειμένου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και από Εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης του European Control Train System (ETCS) στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη–Προμαχώνας. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει ως αποτέλεσμα στην σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε εμπορικά και επιβατικά δρομολόγια ενώ ο χρόνος της διαδρομής στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, να μειωθεί σε 3:15’ από 3:57’ που είναι σήμερα.

Το σύστημα ETCS αφορά στην αυτόματη προστασία συρμών και αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το Σύστημα Συρμού και το Σύστημα Γραμμής, τα οποία επιτρέπουν:

  • τη συνεχή επιτήρηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας των συρμών
  • την αυτόματη προστασία έναντι παραβιάσεων ταχύτητας με την εφαρμογή πέδησης λειτουργίας ή πέδησης ανάγκης, καθώς και την αυτόματη ακινητοποίηση του συρμού με πέδηση ανάγκης, σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού φωτοσήματος.
  • την απεικόνιση των ενδείξεων των φωτοσημάτων στο θάλαμο μηχανοδήγησης με χρήση ηλεκτρονικών μονάδων γραμμής LEU (LinesideElectronicUnits) και ραδιοφάρων (Εurobalises)