Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Στην προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο “Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης” προϋπολογισμού €101.572,06 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου.
RE+D magazine
28.06.2021

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία συνολικού ύψους €101.572,06

Φορέας χρηματοδότησης των βραβείων είναι το Πράσινο Ταμείο.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην ευρύτερη ανατολική περιοχή (εντός του κηρυγμένου – οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου) της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον των ενετικών τειχών, συνολικής έκτασης 53.000m2. 

 Η περιοχή μελέτης επικεντρώνεται στην αναμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας και στη σύνδεσή της με τις πλατείες Δασκαλογιάννη, Αρχαιολογικού Μουσείου και Ν. Καζαντζάκη, καθώς επίσης και στην ανάπλαση των οδών Δουκός Μποφώρ, τμήμα της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Ικάρου, οδοί που οριοθετούν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 09/06/2021 – 09/11/2021. 

 Θα απονεμηθούν τρία βραβεία ως εξής:

Α' Βραβείο : €41.662,00  (με στρογγύλευση και ΦΠΑ)
Β΄ Βραβείο : €30.555,00 (με στρογγύλευση και ΦΠ)
Γ΄ Βραβείο : €20.370,00 (με στρογγύλευση και ΦΠ)
 
Πλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του ποσού των 3.000€ έκαστη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πληροφορίες δίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2813 409884 και στο email: koutantou-o@heraklion.gr. Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Κουτάντου Όλγα.

 ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ