ΓΕΚΕ: Ζοφερές προβλέψεις για τον τουρισμό και του 2021
ΓΕΚΕ: Ζοφερές προβλέψεις για τον τουρισμό και του 2021

ΓΕΚΕ: Ζοφερές προβλέψεις για τον τουρισμό και του 2021

Τον προβληματισμό της για το 2021 όσον αφορά στην πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου εκφράζει η ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President) απαντώντας σε επιστολή της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.
RE+D magazine
12.12.2020

Τον προβληματισμό της για το 2021 όσον αφορά στην πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου εκφράζει η εταιρεία

 

Οπως σημειώνει η εταιρεία ο κλάδος του τουρισμού έχει επηρεαστεί σε δραματικό επίπεδο το έτος 2020. Η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να εντοπίζονται στα επαγγελματικά ταξίδια και τις αεροπορικές μεταφορές. Προβληματισμός υπάρχει και για το 2021 όσον αφορά την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί, 2.328 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (το 59% του συνόλου) επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 3.699 ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας (το 61% του συνόλου), άνοιξαν μετά το πέρας του lockdown. Τα ξενοδοχεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα 12μηνης λειτουργίας έχοντας δουλέψει ελάχιστα, με μάξιμουμ πληρότητα της τάξης του 10-20%.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει κανείς το χρονοδιάγραμμα της ανάκαμψης.
Δεν αναμένεται να γίνει κάποια ξαφνική αλλαγή μετά την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου για τον κορονοϊό και από ότι φαίνεται η ανάκαμψη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν θα έρθει πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ήταν και παραμένει ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε θετικό σενάριο για το 2020 με οποιονδήποτε παραδοσιακό δείκτη. Η επαγγελματική αντιμετώπιση της κρίσης από τα ελληνικά ξενοδοχεία αφήνει μια δυναμική παρακαταθήκη για την επόμενη σεζόν. Χρέος της πολιτείας είναι να παράσχει σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μέχρι την ερχόμενη τουριστική σεζόν.

Η Διοίκηση της Εταιρείας με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορωνοϊού (COVID-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω αφενός του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης της νόσου και αφετέρου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Το ξενοδοχείο President, έχοντας να επιδείξει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μείωσης της ζήτησης.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας για το εννεάμηνο 2020 έχουν διαρθρωθεί ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο σημείωσε μείωση 77,36% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.157.389 ευρώ. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 9.527.583 ευρώ.
  • Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες € (1.070.445) έναντι κερδών € 4.019.196 το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
  • Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας (EBITDA) «αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων», ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε (441.165) ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 4.619.732 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Παρατίθενται σε πίνακες τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2020.  

ΓΕΚΕ ΑΕ : ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά σε €)

01/07/2020-30/09/2020

01/07/2019 -30/09/2019

%

01/01/2020-

30/09/2020

01/01/2019-30/09/2019

%

Κύκλος Εργασιών

711.791

4.053.050

-82,44%

2.157.389

9.527.583

-77,36%

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλευσης

50.124

61.204

-18,10%

130.980

130.814

0,13%

Χρηματοικονομικά Έσοδα

1.858

3.830

-51,49%

10.440

22.949

-54,51%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

763.773

4.118.083

-81,45%

2.298.809

9.681.347

-76,26%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΤΟΚΩΝ,ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

-181.203

2.250.718

-108,05%

-441.165

4.619.732

-109,55%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

-392.356

2.048.217

-119,16%

-1.070.445

4.019.196

-126,63%