Για 30 χρόνια στη ΛΑΜΨΑ το Kings Palace
Για 30 χρόνια στη ΛΑΜΨΑ το Kings Palace

Για 30 χρόνια στη ΛΑΜΨΑ το Kings Palace

Το ετήσιο μίσθωμα ορίσθηκε σε €1,2 εκατ. προσαυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με 25% επί της διαφοράς του τζίρου.
RE+D magazine
11.12.2017

Την τυπική ολοκλήρωση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου Kings Palace, ιδιοκτησίας του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ («ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ») ανακοίνωσε η ΛΑΜΨΑ ΑΕ.

 

Η διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης ορίσθηκε στα 30 χρόνια με δικαίωμα προτίμησης επί ίσοις όροις έναντι παντός τρίτου ενδιαφερομένου, που θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τη μίσθωση του ακινήτου μετά τη λήξη της παραπάνω διάρκειας.

Το ετήσιο μίσθωμα ορίσθηκε σε ένα €1.200.000, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με 25% επί της διαφοράς κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την πρόταση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου και του τελικώς επιτευχθησομένου κύκλου εργασιών.