Δημόσια Διαβούλευση για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας
Δημόσια Διαβούλευση για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας

Δημόσια Διαβούλευση για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας

Οι σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
RE+D magazine
10.03.2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιοποιεί τις θέσεις για τις οποίες δόθηκε το έτος 2015, η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κου. Ι. Τσιρώνη.

 Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε οριστικά ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η υπουργική απόφαση που προβλέπει την συλλήβδην μεταβίβαση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας για όλη την Ελλάδα.   

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν θέματι δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 16/3  και ώρα 14:00.

 Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.stilogiani@prv.ypeka.gr και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016.