Δημόσια πρόταση για την εξαγορά της CA Immo από την Starwood Capital
Δημόσια πρόταση για την εξαγορά της CA Immo από την Starwood Capital

Δημόσια πρόταση για την εξαγορά της CA Immo από την Starwood Capital

Θυγατρική εταιρεία του ομίλου Starwood Capital Group, η SOF-11 Klimt CAI S.arl Luxembourg (BidCo) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει δημόσια πρόταση για την εξαγορά της εταιρεία ακινήτων CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) με έδρα την Βιέννη και υποκαταστήματα σε 7 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Ειρήνη Θεοφανίδου
12.01.2021

Η θυγατρική εταιρεία BidCo υπήρξε ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας από το 2018 και μετά.

Η BidCo είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της CA Immo με ποσοστό 26% το οποίο κατέχει από το 2018.

Έκτοτε, η BidCo προχώρησε σε περαιτέρω απόκτηση μετοχών στην εταιρεία και από τις 8 Ιανουαρίου 2021 κατέχει 27.908.386 κοινές μη ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 29,999893% του συνόλου.
Σύμφωνα με την εταιρεία η BidCo σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της.

Όπως είπε ηStarwoodCapital σε σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει από τον Αυστριακό νόμο ηBidCo θα ξεκινήσει την διαδικασία δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση όλων των μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων τηςCAImmo που δεν έχει στην κατοχή της».

Στους μετόχους της εταιρείας προσφέρεται τιμή €34,44 ανά μετοχή.