Δυο οικόπεδα στα Σπάτα πούλησε η Lamda
Δυο οικόπεδα στα Σπάτα πούλησε η Lamda

Δυο οικόπεδα στα Σπάτα πούλησε η Lamda

Πούλησε τα δύο οικόπεδα που κατείχε η LAMDA Estate Development S.M.S.A στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Ν. Αττικής
RE+D magazine
19.05.2021

Τα οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 85 στρ

 Τα οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 85 στρ , πουλήθηκαν έναντι  €14εκ. με περίπου 7% premium έναντι της εύλογης αξίας των οικοπέδων την 31.12.2020

Υπενθυμίζεται οτι η κατά 100% θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT  εταιρεία είχε προχωρήσει τον Φεβρουάριο του 2018 στην πώληση του κτιρίου γραφείων Kronos Business Center στο Μαρούσι έναντι τιμήματος €6,5εκ.

Σύμφωνα με την εταιρεία η αγοραπωλησία εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της, η οποία στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και στα
εμπορικά της κέντρα.

 

Οδυσσέας Αθανασίου
Οδυσσέας Αθανασίου Διευθύνων Σύμβουλος
Lamda Development
Lamda Development www.lamdadev.com/el/