Η "πράσινη" στροφή φέρνει επενδύσεις πολλών τρισεκατομμυρίων
Η "πράσινη" στροφή φέρνει επενδύσεις πολλών τρισεκατομμυρίων

Η "πράσινη" στροφή φέρνει επενδύσεις πολλών τρισεκατομμυρίων

"Κλειδί" ο αυτοματισμός και οι νέες τεχνολογίες.
RE+D magazine
25.10.2021

Με την κρίσιμη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή τον ερχόμενο μήνα πλησιάζουμε σε μια αποφασιστική στιγμή για τις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση που αποτελεί πιθανώς μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.

Ο αριθμός των χωρών που έχουν δεσμευτεί να φθάσουν τις μηδενικές εκπομπές μέχρι τα μέσα του αιώνα ή αμέσως μετά, συνεχίζεται και αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το ίδιο όμως και οι εκπομπές Co2 παγκοσμίως!

Αν θέλουμε να κλείσει αυτό το “χάσμα” μεταξύ των ανακοινώσεων – αποφάσεων και της πραγματικής δράσης έχουμε μια πιθανότητα να φθάσουμε μετά από παγκόσμια “μάχη” σε καθαρό μηδενικό αποτύπωμα το 2050 και να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς.

Εχονται μεγάλες επενδύσεις


Σύμφωνα με την έκθεση της UBS με τίτλο “UBS Leading the way to net-zero: Global Greentech investment opportunities” η επίτευξη των στόχων αυτών εξαρτάται από τη δραματική κλιμάκωση της λεγόμενης “πράσινης τεχνολογίας” (greentech) για τη μείωση των εκπομπών Co2. Και το να έχεις αυτές τις τεχνολογίες έτοιμες έγκαιρα εξαρτάται σε μια ταχεία στροφή της ανάπτυξης και περαιτέρω καινοτομίας που μπορούν να καταστούν δυνατές μόνο μέσω σημαντικών επενδύσεων. Οπως αναφέρει η έκθεση, εκτιμάται ότι θα έρθουν περίπου $40 με $50 τρις επενδύσεων παγκοσμίως ενεργειακής μετάβασης μόνο για τα έτη 2021-2030 που αντιπροσωπεύουντο 40% του συνόλου τις επόμενες τρεις δεκαετίες, χρηματοδοτούμενες από δανεισμό και ίδια κεφάλαια. “Πιστεύουμε ότι αυτό προσφέρει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες για τους επενδυτές” υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η UBS.

“Πράσινη” βιομηχανία

Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας (ΙΕΑ) ο τομέας της μεταποίησης αντιπροσωπεύει το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο στην τελική κατανάλωση ενέργειας, πίσω από τον κλάδο των μεταφορών. Οι υποκατηγορίες του κλάδου με τις υψηλότερες εκπομπές Co2 είναι το τσιμέντο, ο σίδηρος και ο χάλυβας, τα χημικά και τα πετροχημικά. Σύμφωνα με την UBS η υιοθέτηση πιο αποδοτικών διαδικασιών από πλευράς πόρων οδηγεί σε πιο βιώσιμες πρακτικές μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μεταποιητικού κλάδου. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην ένταση της παραγωγής η οποία μειώθηκε κατά 44% μεταξύ του 2000 και 2018 κυρίως λόγω βελτιώσεων στη βιομηχανία των βασικών μετάλλων και χημικών. Οι αναλυτές της UBS εξηγούν στην έκθεση ότι η βιομηχανία είχε πάντα μεγάλα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου. “Ως αποτέλεσμα το κόστος του κύκλου ζωής του νέου εξοπλισμού είναι το κλειδί που πρέεπει να λάβουν οι επενδυτές” τονίζει η UBS και συνεχίζει “θεωρούμε το τρέχον οικονομικό περιβάλλον ως πολύ υποστηρικτικό για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, επειδή οι τιμές της ενέργειας είναι αρκετά υψηλές και το κόστος χρηματοδότησης είναι χαμηλό καθιστώντας τις αποδόσεις των εν λόγω επενδύσεων ελκυστικές”. Μερικές από τις πιο ελπιδοφόρες, όπως τις χαρακτηρίζει η έκθεση, “ευκαιρίες” για την βελτίωση της αποδοτικότητας στον κλάδο της μεταποίησης (που έχουν επίσης και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο) περιλαμβάνουν τον έξυπνο αυτοματισμό, τη χρήση υδρογόνου στη διαδικασία παραγωγής, την αποθήκευση άνθρακα και την ανακύκλωση πλαστικού.

Εξυπνος αυτοματισμός


Οι πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής αποτελούν βασικό μοχλό για την “πράσινη” παραγωγή συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών Co2 στον μεταποιητικό τομέα. Οπως λέει η UBS τα τελευταία χρόνια αρκετοί παράγοντες έχουν επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουν αυξήσει την χρήση έξυπνων λύσεων αυτοματισμού, ενώ το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) τα δίκτυα 5G και το βιομηχανικό λογισμικό αποτελούν βασικούς παράγοντες στη μετάβαση των βιομηχανιών. Αυτό που σίγουρ άλλαξε τελείως τα δεδομένα στον κλάδο, όμως, ήταν η κρίση της πανδημίας του Covid-19 που ενίσχυσε την τάση προς “ανέπαφη” παραγωγή. Οι αναλυτές της UBS υπολογίζουν ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς αυτοματισμού έφθασε τα $183 δισ. το 2020, ενώ τονίζουν ότι μετά το πέρας της πανδημίας η βιομηχανία έξυπνων αυτοματισμών θα αυξήσει τα έσοδά της μεσοπρόθεσμα σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά.