Η Specisoft συμμετέχει σε πρόταση καινοτομίας για το Horizon Europe 2021
Η Specisoft συμμετέχει σε πρόταση καινοτομίας για το Horizon Europe 2021

Η Specisoft συμμετέχει σε πρόταση καινοτομίας για το Horizon Europe 2021

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
RE+D magazine
12.11.2021

Η Specisoft Α.Ε. επελέγη να συμμετέχει σε μια σημαντική πανευρωπαϊκή ομάδα εταίρων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για το Horizon Europe 2021.

Ειδικότερα, η πρόταση καινοτομίας στην οποία συμμετέχει η εταιρεία αφορά στις φυσικές και ψηφιακές υποδομές, μέσω ψηφιακής συνδεσιμότητας και συνεργασίας, που επιτρέπει και υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Το καινοτόμο έργο αφορά στη μελέτη προσαρμοσμένων υποδομών με φυσική και ψηφιακή επικαιροποίηση, για συστήματα και υπηρεσίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας, σε μικτή κυκλοφορία με συμβατικά οχήματα και άλλους χρήστες του δρόμου και τρόπους μεταφοράς.

Η περιγραφή και ανάπτυξη των υπηρεσιών φυσικών και ψηφιακών υποδομών για συστήματα και υπηρεσίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας και η συμφωνημένη ταξινόμηση των επιπέδων στήριξης αυτών, δημιουργούν το περιβάλλον για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εναρμόνιση καθώς και την ταξινόμηση των υποστηρικτικών υποδομών.

Η πρόταση που κατατέθηκε από κονσόρτσιουμ ευρωπαϊκών οργανισμών στο οποίο συμμετέχει η Specisoft ΑΕ από κοινού με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "αγκαλιάζει" την αναγκαιότητα δημιουργίας καινοτόμων ιδεών για τη βιώσιμη οργάνωση της απαραίτητης συνδιαχείρισης, των συνεργατικών επενδύσεων και της κοινής - Ευρωπαϊκής/Παγκόσμιας - εφαρμογής της συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα, συγκροτήθηκε μια μεγάλη διεθνής ομάδα εξαιρετικά εξειδικευμένων συνεργατικών εταίρων, όπως, Πανεπιστημίων, ημικρατικών φορέων, εταιριών καινοτομίας και εργαστηρίων που θα εργαστούν σε αυτό το πρόγραμμα.