Μεγάλα έργα υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης
Μεγάλα έργα υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλα έργα υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ευκαιρία για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα οδηγήσει στην Ελλάδα του μέλλοντος αποτελούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.
RE+D magazine
23.11.2020

Μεταξύ των έργων ο ΒΟΑΚ, το βόρειο τμήμα του Ε65 καθώς και ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνολικά €72 δισ. θα εισρεύσουν στη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την επόμενη επταετία: €32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου €40 δισ. από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη εξαετία.

Ανάμεσα σ' αυτά τα έργα είναι έργα υποδομών, όπως ο οδικός άξονας Ε65 και ο ΒΟΑΚ.

Επίσης, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, έργα με μεγάλη μαζικότητα και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, όπως η σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους του κτιριακού μας δυναμικού με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο θα είναι μεγαλύτερο και ευρύτερο από αυτά που εφαρμόστηκαν έως σήμερα.

Στα έργα συγκαταλέγονται και σημαντικές εκσυγχρονιστικές τομές, όπως η πλήρης ψηφιοποίηση των λειτουργιών της ΑΑΔΕ και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικές μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η χρηματοδότηση ρεαλιστικών τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και ένα νέο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οπως είπε ο πρωθυπουργός σχετικά με τα οφέλη που θα αποκομίσει η Ελλάδα, τόνισε ότι ανήκει στις πιο ευνοημένες χώρες της συμφωνίας, καθώς οι εισροές που θα λάβει θα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ.