Μέχρι τις 10/12 το τελικό πόρισμα για Πόρτο Καρράς
Μέχρι τις 10/12 το τελικό πόρισμα για Πόρτο Καρράς

Μέχρι τις 10/12 το τελικό πόρισμα για Πόρτο Καρράς

Τι αναφέρει η Τεχνική Ολυμπιακή σε ανακοίνωσή της.
RE+D magazine
11.11.2021

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις σχετικά με το Πόρτο Καρράς εξέδωσε η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι δεύτεροι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που όρισαν οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες προκειμένου να εξετάσουν το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ), θα επιχειρήσουν να εκδώσουν κοινό τελικό πόρισμα (final completion statement) μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021.

Η συμφωνία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments συμφερόντων του ομίλου Σαββίδη προέβλεπε τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό ύψος της συναλλαγής.

Η πώληση αφορούσε τις μετοχές θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των παραπάνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα, έναντι συνολικού τιμήματος €205.000.000.