Με μηνιαίο εισόδημα πάνω από €3.500 οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα
Με μηνιαίο εισόδημα πάνω από €3.500 οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα

Με μηνιαίο εισόδημα πάνω από €3.500 οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα

Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση
RE+D magazine
23.06.2021

Άδεια προσωρινής διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες- digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα μήνες που μπορεί να επεκταθεί και στους είκοσι τέσσερις, εξασφαλιζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση

 Οι πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία θα συντηρούνται από τον αιτούντα καθώς δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

 Ο υποψήφιος "νομάς" θα δεσμεύεται οτι κατά την διάρκεια παραμονής του στην χώρα δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα, θα διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας στην Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις ελάχιστες καλύψεις, και θα διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως.

 Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

Η πολλά υποσχόμενη αγορά των digital nomads

 Οι digital nomads εξελίσσονται σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη, επικερδή αγορά, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες κι οικονομίες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνα, 4,8 εκατ ανεξάρτητοι εργαζόμενοι σήμερα περιγράφονται ως «ψηφιακοί νομάδες» είναι συνήθως άνω των 38 ετών, ενώ ένας στους έξι digital nomads κερδίζει περισσότερα από 75.000 δολάρια ετησίως. Οι περισσότεροι απασχολούνται σε «δημιουργικά» επαγγέλματα (μόδα, τέχνες, σχεδιασμός ιστοσελίδων, συγγραφείς κλπ). .

 Μέχρι σήμερα η χώρα μας παρά τα πλεονεκτήματα που διαθέτει όσον αφορά στην ποιότητα του περιβάλλοντος, βρίσκεται πίσω  σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς υστερεί σημαντικά σε υποδομές στις μεταφορές που εξασφαλίζουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση (διεθνή αεροδρόμια) καθώς στην τεχνολογία (ταχύτητα και ποιότητα σύνδεσης στο Ίντερνετ, ταχύτητα mobile internet, και χαμηλό κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο).