Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας οι κατοικίες από 1η Ιουνίου
Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας οι κατοικίες από 1η Ιουνίου

Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας οι κατοικίες από 1η Ιουνίου

Ενεργοποιείται η υποχρέωση να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb) και τα κτίρια κατοικίας από 1η Ιουνίου. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για όλα τα δημόσια κτίρια ήδη από 1/1/2019 και για τα υπόλοιπα πλην κατοικίας από 1/1/2021
RE+D magazine
22.04.2021

Ενεργοποιείται η υποχρέωση να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb)

 

Με βάση τον ορισμό που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΝ. για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως nZeb πρέπει ενεργειακά να κατατάσσεται στην κατηγορία “Α” ή υψηλότερα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο Κ.Εν.Α.Κ. (2011) γεγονός που αυστηροποιεί αρκετά και “δυσκολεύει” τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων.

 Το παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφαρμοστικοί κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών (Ecodesign και Energy Labelling) είναι πλέον σε ισχύ για το σύνολο των προϊόντων που εγκαθίσταται στα κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το εθνικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

 Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠ.ΕΝ. και το Τ.Ε.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναθεωρεί στο σύνολο τους τις Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και εκδίδει μια σειρά από νέες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τεχνικό κόσμο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού των νέων κτιρίων.

 Κείμενα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για διαβούλευση

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων

 Διαβούλευση από 19/04/21 έως 7/05/21

Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2

Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-02@central.tee.gr

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων

 Διαβούλευση από 19/04/21 έως 21/05/21

Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7

Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-07@central.tee.gr