Μοίρασαν στεγαστικά την περασμένη δεκαετία οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Μοίρασαν στεγαστικά την περασμένη δεκαετία οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Μοίρασαν στεγαστικά την περασμένη δεκαετία οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Κλειστές οι τράπεζες στην Ελληνική αγορά
RE+D magazine
11.11.2021

Μοίρασαν στεγαστικά δάνεια οι ευρωπαϊκές τράπεζες την περασμενη δεκαετία επωφελούμενες από την σημαντική πτώση των επιτοκίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων προς νοικοκυριά αυξήθηκε σταδιακά τα τελευταία έτη, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο (4,2%) τον Αύγουστο του 2021. 

Στον αντίποδα, το τραπεζικό επιτόκιο στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε με σταθερό ρυθμό, από 3,9% τον Αύγουστο του 2011 σε 1,3% τον Αύγουστο του 2021.

EKT_P2_DANEIA.jpg

Στην Ελλάδα παρόλο που μειώθηκαν τα επιτόκια από το 4,6% τον Αύγουστο του 2011 στο 2,8% τον Αυγουστο του 2021 αυτό δεν είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο ρυθμός των χορηγήσεων προς νοικοκυριά πράγμα που καταδεικνύει την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την στεγαστική αγορά.

Επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις κατοικίες.

Επιτάχυνση σημείωσε και ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών. Στη ζώνη του ευρώ, οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 7,3% το προηγούμενο έτος και κατά 17,6% τα τελευταία τρία έτη. Σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών των κατοικιών στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 18,6% το προηγούμενο έτος και στο Λουξεμβούργο με 43,3% τα προηγούμενα τρία έτη.

Στο Διάγραμμα παρουσιάζεται η σχετικά απότομη αύξηση των τιμών των κατοικιών σε σύγκριση με τον ρυθμό πληθωρισμού από το 2015 και μετά. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ έχει αυξηθεί με σταθερούς ρυθμούς από το 2011, φθάνοντας σε 15% τον Σεπτέμβριο του 2021. Παράλληλα, ο δείκτης των τιμών των κατοικιών αυξήθηκε κατά 32% μέχρι το β΄ τρίμηνο του 2021.

EKT_TIMES KATOIKIVN.jpg