"Ναι μεν αλλά" από την Ε.Ε στον ΟΤΕ για την πώληση της Telekom Romania
"Ναι μεν αλλά" από την Ε.Ε στον ΟΤΕ για την πώληση της Telekom Romania

"Ναι μεν αλλά" από την Ε.Ε στον ΟΤΕ για την πώληση της Telekom Romania

Υπό όρους ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πώληση της Telekom Romania από τον όμιλο ΟΤΕ.
RE+D magazine
29.07.2021

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, η Έγκριση θέτει ως όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την 9η Νοεμβρίου 2020, μεταξύ OTE και Orange Romania αφορά στην πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. ("TKR”).