Νέα Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια στην Τεχ. Ολυμπιακή
Νέα Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια στην Τεχ. Ολυμπιακή

Νέα Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια στην Τεχ. Ολυμπιακή

Ο Όμιλος εταιρειών "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." γνωστοποιεί ότι την 31 Οκτωβρίου 2021 η Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου κα Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.
RE+D magazine
02.11.2021

Τη θέση αναλαμβάνει η κα. Ελένη Νικολοπούλου.

Την θέση της προσωρινά αναλαμβάνει η Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια κα Ελένη Νικολοπούλου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.