Νέο πενταμελές Δ.Σ στην Τέρνα Ενεργειακή MAEX
Νέο πενταμελές Δ.Σ στην Τέρνα Ενεργειακή MAEX

Νέο πενταμελές Δ.Σ στην Τέρνα Ενεργειακή MAEX

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα έχει τετραετή θητεία.
RE+D magazine
20.09.2021

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που εξέλεξε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 27 Αυγούστου 2021 ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, αποτελούμενο από τους:
1. Βασίλειο Δεληκατερίνη            
2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου
3. Αριστοτέλη Σπηλιώτη
4. Γεώργιο Μέργο                           Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ανδρέα Ταπραντζή                     Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Για τα Μέλη του ΔΣ, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.