Οι έξι "μνηστήρες" για την μαρίνα Καλαμαριάς
Οι έξι "μνηστήρες" για την μαρίνα Καλαμαριάς

Οι έξι "μνηστήρες" για την μαρίνα Καλαμαριάς

Αγονος ο διαγωνισμός για την μαρίνας Ιτέας, καθώς δεν υποβλήθηκε δεσμευτική οικονομική προσφορά.
RE+D magazine
24.09.2021

Στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) περνάνε 6 επενδυτικά σχήματα.


Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται για τους επενδυτές: 

1.      EMMA ALPHA HOLDING LTD

2.       ΑΒΑΞ Α.Ε.

3.       ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

4.      ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.

5.      ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

6.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας, καθώς δεν υποβλήθηκε δεσμευτική οικονομική προσφορά.