Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania από τον ΟΤΕ
Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania από τον ΟΤΕ

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania από τον ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ θα διανείμει στους μετόχους του περίπου €174 εκατ. με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.
RE+D magazine
30.09.2021

Ολοκληρώθηκε η πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”) με το τελικό τίμημα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία να ανέρχεται στα €295,6 εκατ.

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου €174 εκατ. με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η διανομή του μερίσματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021. Ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ η πώληση της Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς.