Ολοκλήρωσε την κατασκευή της ΜΕΑ Ηλείας η ΑΒΑΞ
Ολοκλήρωσε την κατασκευή της ΜΕΑ Ηλείας η ΑΒΑΞ

Ολοκλήρωσε την κατασκευή της ΜΕΑ Ηλείας η ΑΒΑΞ

Η ολοκλήρωση και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) ΠΕ Ηλείας αποτελεί γεγονός και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.
RE+D magazine
14.06.2021

Αποτελεί την πρώτη ΣΔΙΤ στην οποία θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης.