Παράταση του διαγωνισμού για το Λιμάνι Ηρακλείου
Παράταση του διαγωνισμού για το Λιμάνι Ηρακλείου

Παράταση του διαγωνισμού για το Λιμάνι Ηρακλείου

Η υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μεταφέρεται για τις 17 Σεπτεμβρίου 2021
RE+D magazine
21.07.2021

Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το λιμάνι του Ηρακλείου ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του σε: «Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου «ΤΑΙΠΕΔ» ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2). 

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης, μέχρι την 3η Σεπεμβρίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT + 2)».