Πουλήθηκε το Amathus Beach της Ρόδου
Πουλήθηκε το Amathus Beach της Ρόδου

Πουλήθηκε το Amathus Beach της Ρόδου

Πουλήθηκε αλλά το οριστικό συμβόλαιο πάει για 17 Γενάρη
28.12.2016

Την πώληση του ξενοδοχείου Amathus Beach στην Ρόδο, ανακοίνωσε η κυπριακή εταιρεία Amathus.

Συγκεκριμένα η εταιρεία Leisure Holdings, με έδρα το Λουξεμβούργο προχώρησε σε συμφωνία πώλησης της εταιρείας LANDA ΑΧΤΕ, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «Amathus Beach Hotel Rhodes» στην Ιξιά της Ρόδου στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 31,22% . 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Leisure,- στην οποία  ο Όμιλος Λανίτη κατέχει ποσοστό 89% μέσω των εταιρειών Lanitis E.C.Holdings Ltd, Amathus Public Ltd και Claridge Public Ltd - αγοράστρια εταιρεία είναι η London & Regional Group, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο θυγατρική της London & Regional Properties Ltd, η οποία είναι διεθνής, ιδιωτική, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στον τομέα ιδιοκτησίας και ανάπτυξης ακινήτων γνωστή στην ελληνική αγορά από την συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο ελληνικό.

Η ολοκλήρωση του συμβολαίου πώλησης μετοχών και η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2017 με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα εκπληρωθούν διάφορες αιρέσεις και όροι που τίθενται στο συμβόλαιο.

Οι πιο σημαντικοί όροι είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της αγοράστριας εταιρείας με τους τραπεζίτες της ιδιοκτήτριας εταιρείας όσον αφορά την αναδιάρθρωση δανεισμού της τελευταίας, η επιτυχής διευθέτηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας και αφορούν την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, η εξασφάλιση άδειας από τις αρχές για κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου μπροστά στο ξενοδοχείο και η υποβολή σχεδίων για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στο ξενοδοχείο και πληρωμή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων.

Το τελικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας θα καθοριστεί με βάση την αξία της επιχείρησης η οποία ορίστηκε στο ποσό των €30,5εκ. αφαιρουμένου του χρέους της ιδιοκτήτριας εταιρείας προς τις τράπεζες που ανέρχεται στα €23,2 εκ. περίπου. Το τελικό τίμημα πώλησης θα καταβληθεί σε μετρητά.

Υπολογίζεται ότι το καθαρό υπόλοιπο που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας θα ανέλθει 5 εκατ. ευρώ από το οποίο η εταιρεία δικαιούται να εισπράξει το 31,22% ως μέρισμα.